Faiz ve cezalar silinecek

Emlak, taşıtlar vergisi, öğrenci kredisi, SGK, Bağkur prim borcu, trafik cezası gibi 31 Aralık 2022’ye kadar olan kamu borçlarını kapsayan Yapılandırma Yasası Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 31 Mayıs’a kadar başvuranlar, 30 Haziran’da ilk taksidi yatıracak. Borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yasa kredi kartıyla ödeme kolaylığı getiriyor

Faiz ve cezalar silinecek
14 Mart 2023 - 13:41
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, dava aşamasında olan ve kesinleşmemiş alacaklar, inceleme ve aşamasındaki alacaklar, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, ek vergi, deprem bölgesine yönelik özel düzenlemeleri içerek 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce yapılandırma kapsamına alınmamış adli ve idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları dâhil tüm alacakları, oda, borsa ve birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. İnternet vergi dairesi aracılığı ile borçlar görülebilecek.
 
Borcun peşin ödenmesi durumunda yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Borç idari para cezasıysa toplam alacaktan yüzde 25 indirim yapılacak. Ödenecek alacağın ana alacak olması halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.
 
Daha önceki borç yapılandırmalarda 36 ay olan taksitlendirme üst sınırı 48 aya çıktı. Azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru yaparken tercih edebilecek. Borcunu peşin ya da daha kısa sürede ödeyenlerin birçok kuruma ait borçlarının cezaları silinecek. Spor kulüpleri ise borçlarını 120 eşit taksitle ödeyebilecek.
 
Yasadan yararlanacaklar 31 Mayıs 2023'e kadar başvuruda bulunacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödemelerin ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler takip eden aydan itibaren 48 ay eşit taksitte ödenebilecek. Cumhurbaşkanı'na başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisi verildi. Cumhurbaşkanı, başvuru süresini 30 Haziran 2023, ilk taksit ödemesini 31 Temmuz 2023’e kadar uzatabilir. Önceki düzenlemede bu yetkisini kullanmıştı.
 
Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak, ölümlü kazaya neden olmak dışında trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları siliniyor. Ehliyetine el konulan 10 bin sürücünün ehliyeti iade edilecek. Yasa kapsamında sicildeki 5 ile 95 puan cezalar sıfırlanmış olacak.
 
Alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olmasına karşın 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmeyen ve tüm tahsil daireleri itibariyle asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altındaki borçlar silinecek. Ayrı ceza da olsa iki bin lirayı geçmiyorsa aynı kapsamda değerlendirilecek. Bu tutarın hesabında 1 Ocak 2023 itibariyle tahsil dairesi kayıtları esas alınacak. Daha önce yapılan ödemeler iade edilmeyecek. Davalar, tahsil dairesinin alacağın iptaline ilişkin bildirimi üzerine mahkeme tarafından sonlandırılacak.
 
Eksik beyan edilen veya beyan dışı kalan geçmiş gelirlerin belli oran ve tutarlarda beyanı sağlanacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcutken kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kendileri veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilip rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecek. 2022 için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.
 
GSS primleri, sigorta, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, iş kazası, meslek hastalıkları gibi nedenlerle işverene rücu edilen alacak yapılandırılabilecek. Emekli aylıklarından yersiz ödemelerden kaynaklı alacaklarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapmak suretiyle kuruma ödenmesi gereken prim alacakları da bu kapsamda yer alacak. Ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya öncesi olduğu halde ödenmeyen sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklarla tutarına bakılmadan bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.
 
Kredi kartıyla peşin veya taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Kredi kartıyla ödemek isteyenler interaktif vergi dairesi uygulamasıyla www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler. Kredi kartıyla ödemede işlem tarihi itibariyle borç ödenmesi kabul edilecek.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum